Je kan je gedachtes en emoties positief beïnvloeden door bewust te kiezen voor andere positieve gedachtes. Gedachten en woorden hebben een bepaalde energie waarop je lichaam en geest direct reageren. Het hardop uitspreken van bepaalde woorden of zinnen of door ze op te schrijven, geef jij je woorden meer power. Als je voortdurend jezelf traint in negatieve gedachtes, gaat dit een automatisch proces worden waardoor je in een totale negatieve spiraal terecht kan komen. Zo is het ook met positieve gedachtes. Als je jezelf traint in het positief denken, gaat dit op den duur ook meer automatisch worden. Het uitspreken en opschrijven van positieve gedachtes zorgt er voor dat je het positieve in je leven versterkt. Hoe mooi is dat!

Ben jij al snel een negatieve denker? Door herhaaldelijk je negatieve gedachtes om te zetten naar meer positieve gedachtes, helpt dit om in zijn geheel positiever in het leven te staan. Je kan bijvoorbeeld een schema maken en bovenaan de sombere gedachte opschrijven. Dan schrijf je daarnaast direct een iets betere gedachte op, dan daar achteraan een nog iets positievere gedachte, etc….

Waarom is het dan zo belangrijk om zo positief mogelijk in je woorden en gedachtes te zijn? Het zorgt direct voor meer energie en een betere stemming. Train vanaf vandaag je hersenen dus in positief denken!

Enkele voordelen om hardop je positieve gedachtes uit te spreken of om deze op te schrijven:

  • Je raakt minder snel afgeleid, je gedachtes dwalen minder af en het helpt je om meer te focussen.
  • Door het op te schrijven kan je het nog teruglezen. Je zal versteld kunnen staan wat het met je doet.
  • Als je de positieve gedachte uitspreekt, hoor je wat je zelf denkt en zegt en dat kan je hele dag positief veranderen.
  • Hardop uitspreken en opschrijven geeft meer kracht en bewustwording in je gedachtegang.

Hoe ga je te werk:

  1. Benoem 5 minuten lang alleen maar positieve woorden die in je op komen, of schrijf ze op. Bijvoorbeeld; liefde, dankbaar, plezier, vertrouwen, etc.
  2. Noem alle dingen waar je dankbaar voor bent, spreek het uit, of schrijf het op.
  3. Erken alles en iedereen om je heen, inclusief jezelf en spreek het uit. Voorbeeld; “Wat een mooie boom is dat”, “Wat ben ik vandaag in een goede bui zeg”, “Wat zie jij er prachtig uit”, etc.
  4. Geef aan iemand in je omgeving 3 dingen aan die je de afgelopen dag een positief gevoel gaven.

Dit proces zoals hierboven beschreven heeft tijd nodig. Onze hersenen werken namelijk routinematig, volgens vaste (aangeleerde) denkpatronen. Zeker als het ingesleten overtuigingen zijn, kost het veel tijd om anders te leren denken, dus gun jezelf echt de tijd. Je hebt vaak niet eens door dat je op een vaste manier denkt omdat het veelal onbewust gaat. Door je emoties bewust in te schatten, word je bewuster van jezelf en kan je direct ingrijpen.