Kenmerk 2: Emotionele intensiteit

In mijn vorige blog heb ik kenmerk 1; sensorische sensitiviteit uitgelegd. We hebben gezien dat het zenuwstelsel van hooggevoelige mensen meer en genuanceerdere prikkels ontvangt en doorlaat en we weten dat prikkels tot emoties leiden. Dit betekent dat hooggevoelige mensen intenser emoties ervaren dan de gemiddelde mens. Ze genieten meer maar lijden daardoor ook meer. Het geeft een rijk innerlijk en uiterlijk emotioneel leven. Dit maakt ze sociaal en meelevend.

De emotionele reactie hangt ook af van gedachtes die men bij een bepaalde prikkel heeft. De mate van plezier of pijn hangt sterk af van opvoeding, lichamelijk gestel, omstandigheden, verleden, overtuigingen, etc.

download

Voordelen van emotionele intensiteit:

 • Een rijk emotioneel leven met brede en diepgaande interesses
 • Een groot inlevingsvermogen en empathisch door waarneming en emoties
 • Het emotionele leven bepaald het gevoel van welzijn
 • Volle beleving van schoonheid, muziek, omgeving, kunst, creaties
 • Oplettend in relaties als beschermingsreactie

Nadelen van emotionele intensiteit:

 • Pijn en verdriet komen harder binnen waardoor het lijden sterker is
 • Het zenuwstelsel is zeer gevoelig, dus waakzaamheid is geboden
 • Je pikt sneller emoties van anderen op door te veel mee te leven/lijden
 • Te veel voor de ander zorgen en minder voor jezelf
 • Je laat je snel emotioneel manipuleren om dienstbaar te zijn
 • Je komt vaak te emotioneel over waardoor er onbegrip is van de ander

Door de emotionele intensiteit kan je snel overprikkeld raken. Negatieve gedachtes en negatieve emoties gaan samen waardoor je in een vicieuze cirkel komt. Als je vroeger goed hebt leren omgaan met emoties, zal je daar minder last van hebben op latere leeftijd. Als dat minder goed gaat, zal je sneller uit je slof schieten, vluchten of juist verstarren en naar binnen keren. Ook kunnen verlegenheid en angst meer voorkomen omdat je al snel denkt dat je anders bent. Je blijft je steeds aanpassen aan de ‘rest’. Hierdoor ga je weer sneller over je grenzen heen door te pleasen, want je durft geen nee te zeggen. Doordat anderen je niet begrijpen ben je sneller teleurgesteld in mensen, voel je je onbegrepen en eenzaam.

Je hooggevoeligheid verander je niet, want je kan het zenuwstelsel niet veranderen. Wel kan je leren om met hooggevoeligheid om te gaan. Veel mennen vechten tegen hun hooggevoeligheid, want ze willen niet ‘anders’ zijn en overkomen. Stop daar mee, want dan zal je het verliezen. Je zal dan op den duur alleen maar de negatieve effecten voelen waardoor je grote kans hebt op een burn-out. Zie je hooggevoeligheid als iets bijzonders dat bij je hoort!

Mijn vorige blog over sensorische sensitiviteit kunt u hier lezen.

De volgende keer schrijf ik een blog over punt 3: Diepgaande verwerking

Succes!