Tarieven

De tarieven voor losse coachsessies en voor complete coachtrajecten zijn bij mij inkomensafhankelijk. Het tarief zal berekend worden op het netto inkomen per gezin. Op die manier wil ik iedereen een kans geven om coaching te krijgen. Dit alles gaat op basis van vertrouwen, dus je hoeft geen loonstrookje te laten zien.

Over het algemeen worden de kosten voor een coachtraject niet vergoed. Hieronder staan een aantal uitzonderingen die wellicht op jou van toepassing kunnen zijn om toch een gedeelte of alles vergoed te krijgen.

Werkgever:

De meeste bedrijven hebben voor hun werknemers een budget gereserveerd voor opleidingskosten en voor kosten m.b.t. persoonlijke ontwikkeling zoals coaching. De coaching van HSP Christen Coach kan worden ingezet bij stressmanagement. De kans is dan ook groot dat je werkgever de kosten volledig of gedeeltelijk wil vergoeden. Mocht je tijdelijk niet in staat zijn om te werken dan is een gesprek met de ARBO dienst een aanrader. In het kader van Wet Verbetering Poortwachter werkt een bedrijf na overleg met de bedrijfsarts veelal graag mee. Zeker als het gaat om zaken als burn-out en stresspreventie en langdurig ziekteverzuim. Al met al goed om je werk hierbij te betrekken.

Ondernemer of ZZP’er:

Als Ondernemer of ZZP’er kan je de kosten van een coachtraject aftrekken bij de belasting. De kosten vallen binnen de post ondernemerskosten. Voor jou als ondernemer zijn de tarieven aftrekbaar voor de IB en 21% BTW is terug te vorderen bij de belastingdienst. Vraag dit vooraf even na bij je accountant.

PGB of UWV:

Heb jij een persoonsgebonden budget? Dan kan je de kosten, onder bepaalde voorwaarden, vergoed krijgen via het PGB. Ben je op dit moment werkeloos en ontvang je een uitkering? Informeer dan bij je uitkeringsinstantie naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel.

Je zorgverzekering:

De coaching van HSP Christen Coach behoort niet tot het basispakket en wordt doorgaans niet vergoed door ziektekostenverzekeraars. Afhankelijk van het soort polis kan het zijn dat dit soort kosten wel opgenomen zijn in het aanvullende pakket. Informeer vooraf bij je ziektekostenverzekeraar naar de mogelijkheden.

Mocht je verder nog vragen hebben, dan hoor ik het graag!