Als je iets vervelends hebt meegemaakt wat je diep heeft geraakt kan je daar lang last van blijven houden. Je gedachtes en emoties gaan met je op de loop waardoor je in een emotionele rollercoast komt te zitten. Je gaat dan lijden onder de last van gedachtes en emoties. Je kan bij de pakken neer gaan zitten en je helemaal terugtrekken, maar is dit de oplossing en wat zegt de Bijbel hierover?

Je hebt mooie oefeningen en hulpmiddelen die je kunnen helpen bij je gedachtes en emoties. Het is uiteraard wel zo dat alleen God diepe genezing geeft en wil geven. We moeten daarom weten op Wie we vertrouwen (Joh 14:1). God kent je noden (Psalm 38:10) en weet dat je het moeilijk hebt. Hij wil je hiermee leren omgaan (1 Petrus 5:7).

Toch is het allemaal niet zo makkelijk als het lijkt. Je weet dat je al je bekommernissen bij God mag neerleggen en dat iedere dag zijn eigen probleem heeft (Matt 6:34), maar toch…. We hebben namelijk als mens ook onze eigen verantwoordelijkheden. God werkt én de mens! Daarom is het goed om te weten dat je zelf een keuze hebt om dingen aan te pakken. Het is als het ware een samenwerking tussen jou en God.

Als mens probeer je al snel zelf een oplossing te vinden. Je gaat soms vechten tegen je emoties wat juist averechts werkt. Dit komt omdat je graag eigen regie hebt over je leven en dat is mens eigen. Vechten of de kop laten hangen heeft beide geen goed effect op je leven. Hoe moeilijk het ook is, maar acceptatie en bij God neerleggen is het meest helend.  Zie je emoties niet als iets zwaks. We hebben niet voor niets emoties gekregen en God weet precies wat je voelt omdat Hij mens is geworden in alle opzichten (Joh 1:14). Weet dus bij Wie je terecht kan!

Wat kan je doen als je in een emotionele rollercoast zit:

  1. Ga in gebed en vraag of God je verstand en emoties wil verlichten. Hij is er altijd voor je 24/7!
  2. Je kan met iemand gaan praten over hetgeen je hebt meegemaakt (Spreuken 12:25) zodat je het kan ventileren. Dit lucht veelal direct op!
  3. Schrijf al je bekommeringen op papier en gooi daarna het papier weg. Vraag de heilige Geest vooraf of Hij je de juiste woorden wil geven zodat direct heling kan plaatsvinden.
  4. Ga de natuur en de stilte in. Alles wat door God is geschapen en waar geen mensenhand aan is geweest, geeft rust!
  5. Lees ter bemoediging Johannes 14:27 en leer deze uit je hoofd.